Strona stworzona w kreatorze www WebWave.

              Cennik

Centrum Rodziny Parasolka

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                150 zł

Konsultacja  logopedyczna/neurologopedyczna

 

 

Diagnoza logopedyczna KOLD                                                                                                360 zł 

                                                                                                                                                                                                                                2 x spotkania po 50 min

                                                                                                                                                                                                                                1 x opis z omówieniem

                                                                                                                                                                                                                                Jest to test służący do 

                                                                                                                                                                                                                           diagnozy w obszarze rozumienia mowy, nadawania

                                                                                                                                                                                                                           mowy, reakcji słuchowych ,artykulacji i sprawności

                                                                                                                                                                                                                            narządów artykulacyjnych , oceny umiejętności                                                                                                                                                                                                                                               pragmatyczno - społecznych


 

 Terapia logopedyczna                                                                                                           100 zł                                                                                      50 min                                                                                                                                        

 


Masaż logopedyczny     (neurologopeda)                                                                                      w ramach wizyty                                                                                   15 min

                                                                                          

 

Kinesiotaping logopedyczny       (neurologopeda)                                                                          w ramach wizyty                                                                                                  

 

Elektrostymulacja              (neurologopeda)                                                                                        50zł                                                                    20 min  +5 min przygotowanie +5 min relaks

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 


Terapia neurologopedyczna  lub  miofunkcjonalna                                                                          120 zł                                                                         50 min

                                                                                                                                                        

 


Diagnoza pedagogiczna                                                                                                                  250 zł                                                                                  2 x 60 min

{ przyczyny trudności szkolnych}   

Opis i omówienie                                                                                                                              50 zł                                                                                   1x 45 min                                                                                                                                                                                  


Terapia pedagogiczna { w tym terapia ręki}                                                                                     100 zł                                                                                   50 minut


 

Diagnoza Integracji sensorycznej                                                                                                     330 zł                                                                                  trzy spotkania po 50 min + opis

 


Terapia procesów integracji                                                                                                              100/120 zł                                                                               50 min

sensorycznej                                                                                                      w zależności od terapeuty prowadzącego terapię

 


Konsultacje i terapia psychologiczna dorosłych                                                                                 130 zł                                                                                     50 min


Konsultacje i terapia par                                                                                                                     160 zł                                                                                     60 min

   

 konsultacja i terapia rodzin                                                                                                                200zł                                                                                      60min

 

Konsultacja i terapia dzieci                                                                                                                120 zł                                                                                      50 min


                           

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                         


Wizyty patronażowe u noworodków , porady z zakresu pielęgnacji,                                              150 zł                                                                                      1,5 h

stymulowania rozwoju.

OFERTA

CENY

CZAS TRWANIA/ OPIS

Warsztaty dla rodziców rozwodzących się
560 zł od pary
5x po 2 h
Inne warsztaty i szkolenia- cena  w zależności od ustaleń indywidualnych zależne od czasu trwania szkolenia i liczby uczestników