Inne warsztaty i szkolenia- cena  w zależności od ustaleń indywidualnych zależne od czasu trwania szkolenia i liczby uczestników

5x po 2 h

700 zł od pary

Warsztaty dla rodziców rozwodzących się

CZAS TRWANIA/ OPIS

CENY

OFERTA

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                

Konsultacja diagnostyczna neurologopedyczna                                                                         200 zł                                                                        do 50 minut

 

 

Diagnoza logopedyczna KOLD

(Karty Obserwacji Logopedycznej Dziecka)

diagnoza prowadzona przez neurologopedę                                                                               450 zł 

                                                                                                                                                                                                                               2 x spotkania do 50 min

                                                                                                                                                                                                                                1 x  omówienie, spotkanie dla Rodziców

                                                                                                                                                                                                                                Jest to test służący do 

                                                                                                                                                                                                                           diagnozy w obszarze rozumienia mowy, nadawania

                                                                                                                                                                                                                           mowy, reakcji słuchowych ,artykulacji i sprawności

                                                                                                                                                                                                                            narządów artykulacyjnych , oceny umiejętności                                                                                                                                                                                                                                               pragmatyczno - społecznych


 

 Terapia logopedyczna                                                                                                                120 zł                                                                                      50 min                                                                                                                                        

 


Masaż logopedyczny     (neurologopeda)                                                                                                                                                                     

                                                                                          

 

Kinesiotaping logopedyczny       (neurologopeda)                                                                                                                                                                       

 

Elektrostymulacja              (neurologopeda)                                                                                        65zł                                                                    20 min  +5 min przygotowanie 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 


Terapia neurologopedyczna  lub/i  miofunkcjonalna                                                                          150 zł                                                                         do 50 min

                                                                                                                                                        

 


Diagnoza pedagogiczna                                                                                                                  350 zł                                                                                  2 x 60 min

{ przyczyny trudności szkolnych}   

Opis i omówienie                                                                                                                              50 zł                                                                                   1x 45 min                                                                                                                                                                                  


Terapia pedagogiczna { w tym terapia ręki}                                                                                     120 zł                                                                                   50 minut


 

Diagnoza Integracji sensorycznej                                                                                                     400 zł                                                                                  trzy spotkania po 50 min + opis

 


Terapia procesów integracji                                                                                                              120 zł                                                                               50 min

sensorycznej                                                                                                      

 


Konsultacje i terapia psychologiczna dorosłych                                                                                 180 zł                                                                                     50 min


Konsultacje i terapia par                                                                                                                     220 zł                                                                                     60 min

   

 konsultacja i terapia rodzin                                                                                                                220zł                                                                                      60min

 

Konsultacja i terapia dzieci    

Kontakty rodzica z dzieckiem przy udziale specjalisty                                                                       150 zł                                                                                      50 min


                           

                   Jednorazowe konsultacje specjalistów                                                                           150zł                                                                                       50 mni                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                         


                                            

Centrum Rodziny Parasolka

              Cennik

Strona stworzona w kreatorze www WebWave.