Strona stworzona w kreatorze www WebWave.

O nas

Nasi Specjaliści

Centrum Rodziny Parasolka

     Ewelina Franczyk Terapeuta

 

Ukończyła studia licencjackie na Akademii Wychowania Fizycznego z Terapii Zajęciowej.

Studia magisterskie na Uniwersytecie Jagielońskim z Pedagogiki - specjalność Pedagogika Społeczno- Opiekuńcza. 

Posiada liczne kursy i szkolenia z zakresu terapii ręki, zaburzeń motoryki małej, jest również trenerem grafomotoryki i dogoterapeutą.

 

Fredo - Pies terapeuta

 

       Karina Pochaba Psycholog.

 

Ukończyła psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagielońskim.

Aktualnie w trakcie całościowego szkolenia przygotowującego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty w Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Odbyła liczne szkolenia między innymi z zakresu terapii zaburzeń odżywiania i interwencji kryzysowej.

Pracuje łącząc podejście psychodynamiczne z systemowym, dopasowując je do osobistych potrzeb pacjenta.

Swoją prace poddaje stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Małgorzata Sarnecka współzałożycielka Centrum.

 Pielęgniarka , Pedagog terapeuta,ukończyła Pedagogikę Rewalidacyjną z terapią , terapeuta Procesów Integracji Sensorycznej.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie. Pracuje również z osobami dorosłymi chorymi psychicznie i w kryzysie.

Współautorka książki ,,Mamy Dla Mamy," oraz Kursu na wychowanie.

Posiada liczne szkolenia i certyfikaty między innymi :

 •  Terapii ręki,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Terapia zajęciowa
 • Metoda Dobrego Startu
 • Praca z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością sprzężoną
 • Praca z uczniem z zaburzeniami psychicznymi
 • Kierownik wycieczek szkolnych
 • Trener szkoleniowiec
 • Trener szkoleniowiec dla par rozwodzących się
 • Zaburzenia lękowe dzieci i młodzieży

 

 

        Fabiola Bilecka współzałożycielka Centrum.

Logopeda , neurologopeda,  pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny w wieloletnim doświadczeniem.

 Terapeuta Procesów Integracji Sensorycznej,terapeuta Integracji Bilateralnej.

Posiada liczne szkolenia i certyfikaty  między innymi:

 • Terapia miofunkcjonalna
 • Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii, kinesiotaping medyczny
 • Elektrostymulacja w logopedii

 • Napięcie mięśniowe w logopedii

 • Niemowlak u logopedy- diagnoza,profilaktyka i wczesna stymulacja

 • Certyfikat - Karty Oceny Logopedycznej dziecka KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia

 • Dziecko z Afazją w szkole

 • Dlaczego mój uczeń się jąka i jak mogę mu pomóc

 • Metoda Dobrego Startu

 • Warsztaty pracy głosem dla nauczycieli

 • Warsztaty aktywnego słuchania muzyki według metody Batii Strauss

 • Dwujęzyczność w szkole - wyzwanie dla dziecka, rodziców i nauczycieli

 • Nauczyciel wobec problemu mutyzmu

 • Certyfikat - Trening Umiejętności Społecznych

 • Wsparcie rozwoju dziecka z ADHD

 • Agresja i przemoc w szkole- trening interwencji

      Dorota Stachnik-  psycholog

Ukończyła Uniwersytet Jagieloński w Krakowie uzyskując tytuł magistra psychologii. Obecnie w trakcie całościowego szkolenia w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, nadal uczestniczy w szkoleniach i konferencjach naukowych. 
Specjalizuje się w obszarze zaburzeń okołoporodowych, depresji , zaburzeniach lękowych.
Pomaga  w kryzysach dnia codziennego , relacjach partnerskich i rodzinnych, oraz radzeniu sobie z trudnymi  emocjami związanymi z przeżywaniem żałoby.
Prowadzi terapię indywidualną , oraz par.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Szpitalu Psychiatrycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie, oraz w Szpitalu Uniwersyteckim na Oddziale Klinicznym Położnictwa i perinatologii.
Pracuje głównie w nurcie systemowym. 
Swoją pracę poddaje superwizji.

Marta Kluk - Pedagog Terapeuta, Pedagog Szkolny

 

Ukończyła studia licencjackie na kierunku Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień,

Studia magisterskie na kierunku Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną.

Studia Podyplomowe na kierunku Integracja Sensoryczna

 

Kursy i szkolenia;

1.Kurs Logorytmiki

2.Fundamentalne elementy pracy z ciałem

3.Roczny kurs -Techniki terapii tańcem i ruchem

4.Terapia ręki z elementami Integracji Sensorycznej.

      Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, oraz na Oddziale Psychiatrii dla dorosłych, gdzie prowadziła zajęcia ruchowe.

Była członkiem grupy streetworkerów w Nowej Hucie. 

Współprowadziła terapię dziecka z Autyzmem metodą ,,3i”- intensywna- indywidualna -interaktywna

W PCK  pracowała jako asystent rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, prowadzi również zajęcia z logo rytmiki w przedszkolach.

Obecnie pracuje jako asystent dziecka niepełnosprawnego w prywatnej szkole podstawowej Academos

 

 

Zofia Kosch-Róg - Terapeuta Integracji Sensorycznej, Nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny.

 

 Absolwentka studiów z zakresu pracy socjalnej, wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego jak i Terapeutą integracji sensorycznej. Współprowadziła Pracownie Rodzinną Mamutek, która posiadała certyfikat miejsca przyjaznego dziecku. Prowadziła w niej autorskie Warsztaty dla rodziców z dziećmi.

 

Obecnie jest Nauczycielem Wychowania Przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu „Karmelkowy Zakątek” oraz Terapeutą Integracji Sensorycznej .

Opracowała kilka autorskich ogólnorozwojowych programów edukacyjnych i wiele scenariuszy, z którymi dzieli się z rodzicami/ opiekunami dzieci dostarczając wiele pomysłów na ciekawe zabawy wspierające rozwój dziecka.

Uczestniczyła w licznych szkoleniach/ warsztatach m.in.

 

1.Warsztat o „stawianiu granic” oparty o zasady efektywnego komunikowania się w duchu porozumienia bez przemocy.

2.Warsztat o przygotowaniu i adaptacji dzieci do pójścia żłobka/ przedszkola prowadzonych przez psycholog Katarzynę Szklarczyk

4.Szkolenie „Mikro Kręgi” wspieranie dzieci w konflikcie prowadzonym przez Monikę Szczepaniak certyfikowaną trenerkę NVC

5.Szkolenie „Świat zmysłów - Twórcze zabawy   rozwijające wrażliwość zmysłową w MODN „Kangur”

6.Szkolenie z Pierwszej pomocy organizowane przez CNSR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Cud Narodzin Szkoły Rodzenia w Polsce. 7.Webinarium TUS w indywidualnej pracy Terapeutycznej

8.Webinarium TUS dla dzieci z Autyzmem i zespołem Aspergera

9.Kurs dla wychowawców kolonijnych zorganizowany przez Krakowską Szkołę Wyższą im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Prywatnie jest mamą 6 -letniego Mikołaja i 3-letniej Felicji

 

Zofia Węgrzynowska - logopeda

 Ukończyła studia licencjackie na kierunku logopedia z audiologią na Uniwersytecie Łódzkim, studia magisterskie na kierunku logopedia z audiologią w zakresie logopedii klinicznej na UMCS w Lublinie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w przedszkolach oraz szpitalach. 
Uczestniczy w licznych kursach i szkoleniach."

Patrycja Kaczmarczyk- pedagog, terapeuta, logopeda

 

Ukończyła:

- studia licencjackie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie

- studia podyplomowe kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

- aktualnie jest w trakcie studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Przedszkolna Wczesnoszkolna z Logopedią na Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego w Krakowie

 

Kursy i szkolenia:

 

1. Szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”

2. Kurs „Diagnoza i terapia ręki z elementami integracji sensorycznej”

3. Szkolenie z Emisji Głosu „Nadaj moc swojemu głosowi”

4. Szkolenie „Dogoterapia we wspomaganiu dzieci z zaburzeniami rozwoju i rozwoju psychoruchowego”

5. Kurs wychowawcy kolonijnego

Obecnie pracuję na stanowisku wychowawcy i nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

 

                                   Anna Jurkiewicz- psycholog

 

Ukończyła psychologię z tytułem Magistra na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2019r.. Obecnie w trakcie 4- letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej Uniwersytetu SWPS oraz w trakcie studiów podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego dla Psychologów.

Swoje obszary zainteresowań zawodowych kieruje głównie na pracę z dziećmi (od 10 r.ż.) i młodzieżą. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psycholog m.in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, na Oddziale Psychiatrycznym Dziennym w V Wojskowym Szpitalu Klinicznym, w Ośrodku Leczenia Anoreksji i Bulimii oraz jako stażystka w Centrum Rodziny Parasolka.

Oprócz licznych dodatkowych szkoleń z zakresu terapii Poznawczo- Behawioralnej oraz terapii Akceptacji i Zaangażowania, odbyła także mi.in. szkolenie z zakresu zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży, pracy z młodzieżą zagrożoną samobójstwem oraz terapii traumy.

W swojej pracy wykorzystuje: interwencje kryzysową, psychoedukację, trening umiejętności społecznych, terapię psychologiczną oraz elementy psychoterapii poznawczo- behawioralnej. Podkreśla, że w doborze narzędzi ważne są dla niej skuteczne metody mające poparcie w aktualnych badaniach naukowych.