O nas

Nasi Specjaliści

Centrum Rodziny Parasolka

     Ewelina Franczyk Terapeuta

 

Ukończyła studia licencjackie na Akademii Wychowania Fizycznego z Terapii Zajęciowej.

Studia magisterskie na Uniwersytecie Jagielońskim z Pedagogiki - specjalność Pedagogika Społeczno- Opiekuńcza. 

Posiada liczne kursy i szkolenia z zakresu terapii ręki, zaburzeń motoryki małej, jest również trenerem grafomotoryki i dogoterapeutą.

 

Fredo - Pies terapeuta

 

       Karina Pochaba Psycholog.

 

Ukończyła psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagielońskim.

Aktualnie w trakcie całościowego szkolenia przygotowującego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty w Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Odbyła liczne szkolenia między innymi z zakresu terapii zaburzeń odżywiania i interwencji kryzysowej.

Pracuje łącząc podejście psychodynamiczne z systemowym, dopasowując je do osobistych potrzeb pacjenta.

Swoją prace poddaje stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Małgorzata Sarnecka współzałożycielka Centrum.

 Pielęgniarka , Pedagog terapeuta,ukończyła Pedagogikę Rewalidacyjną z terapią , terapeuta Procesów Integracji Sensorycznej.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie. Pracuje również z osobami dorosłymi chorymi psychicznie i w kryzysie.

Współautorka książki ,,Mamy Dla Mamy," oraz Kursu na wychowanie.

Posiada liczne szkolenia i certyfikaty między innymi :

 •  Terapii ręki,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Terapia zajęciowa
 • Metoda Dobrego Startu
 • Praca z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością sprzężoną
 • Praca z uczniem z zaburzeniami psychicznymi
 • Kierownik wycieczek szkolnych
 • Trener szkoleniowiec
 • Trener szkoleniowiec dla par rozwodzących się
 • Zaburzenia lękowe dzieci i młodzieży

 

 

        Fabiola Bilecka współzałożycielka Centrum.

Logopeda , neurologopeda,  pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny w wieloletnim doświadczeniem.

 Terapeuta Procesów Integracji Sensorycznej,terapeuta Integracji Bilateralnej.

Posiada liczne szkolenia i certyfikaty  między innymi:

 • Terapia miofunkcjonalna
 • Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii, kinesiotaping medyczny
 • Elektrostymulacja w logopedii

 • Napięcie mięśniowe w logopedii

 • Niemowlak u logopedy- diagnoza,profilaktyka i wczesna stymulacja

 • Certyfikat - Karty Oceny Logopedycznej dziecka KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia

 • Dziecko z Afazją w szkole

 • Dlaczego mój uczeń się jąka i jak mogę mu pomóc

 • Metoda Dobrego Startu

 • Warsztaty pracy głosem dla nauczycieli

 • Warsztaty aktywnego słuchania muzyki według metody Batii Strauss

 • Dwujęzyczność w szkole - wyzwanie dla dziecka, rodziców i nauczycieli

 • Nauczyciel wobec problemu mutyzmu

 • Certyfikat - Trening Umiejętności Społecznych

 • Wsparcie rozwoju dziecka z ADHD

 • Agresja i przemoc w szkole- trening interwencji

      Dorota Stachnik-  psycholog

Ukończyła Uniwersytet Jagieloński w Krakowie uzyskując tytuł magistra psychologii. Obecnie w trakcie całościowego szkolenia w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, nadal uczestniczy w szkoleniach i konferencjach naukowych. 
Specjalizuje się w obszarze zaburzeń okołoporodowych, depresji , zaburzeniach lękowych.
Pomaga  w kryzysach dnia codziennego , relacjach partnerskich i rodzinnych, oraz radzeniu sobie z trudnymi  emocjami związanymi z przeżywaniem żałoby.
Prowadzi terapię indywidualną , oraz par.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Szpitalu Psychiatrycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie, oraz w Szpitalu Uniwersyteckim na Oddziale Klinicznym Położnictwa i perinatologii.
Pracuje głównie w nurcie systemowym. 
Swoją pracę poddaje superwizji.

Marta Kluk - Pedagog Terapeuta, Pedagog Szkolny

 

Ukończyła studia licencjackie na kierunku Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień,

Studia magisterskie na kierunku Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną.

Studia Podyplomowe na kierunku Integracja Sensoryczna

 

Kursy i szkolenia;

1.Kurs Logorytmiki

2.Fundamentalne elementy pracy z ciałem

3.Roczny kurs -Techniki terapii tańcem i ruchem

4.Terapia ręki z elementami Integracji Sensorycznej.

      Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, oraz na Oddziale Psychiatrii dla dorosłych, gdzie prowadziła zajęcia ruchowe.

Była członkiem grupy streetworkerów w Nowej Hucie. 

Współprowadziła terapię dziecka z Autyzmem metodą ,,3i”- intensywna- indywidualna -interaktywna

W PCK  pracowała jako asystent rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, prowadzi również zajęcia z logo rytmiki w przedszkolach.

Obecnie pracuje jako asystent dziecka niepełnosprawnego w prywatnej szkole podstawowej Academos

 

 

Mateusz Domagała - Logopeda, Muzykoterapeuta

 

Mateusz Domagała - Muzykoterapeuta, Logopeda

Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Kielcach.

Ukończył studia licencjackie na Akademii Muzycznej w Łodzi na kierunku Muzykoterapia.

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim, kierunek Logopedia Ogólna i kliniczna.

 

Ukończone kursy i szkolenia:

 

1.Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem (Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej)

2.Metoda Carolle Sutton (Fundacja Synapsis)

3.Metoda Marianne i Christophera Knillów

4.Diagnoza i terapia dziecka z Afazją

5.Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego (Dr Marzena Machoś)

6.Od jedzenia, połykania i oddychania do mówienia. Rola funkcji pokarmowych w rozwoju mowy (Dr Marzena Machoś)

 

W swojej pracy wplata terapię w zabawę i nie boi się niestandardowych metod terapeutycznych.

 

 

 

Zofia Kosch-Róg - Terapeuta Integracji Sensorycznej, Nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny.

 

 Absolwentka studiów z zakresu pracy socjalnej, wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego jak i Terapeutą integracji sensorycznej. Współprowadziła Pracownie Rodzinną Mamutek, która posiadała certyfikat miejsca przyjaznego dziecku. Prowadziła w niej autorskie Warsztaty dla rodziców z dziećmi.

 

Obecnie jest Nauczycielem Wychowania Przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu „Karmelkowy Zakątek” oraz Terapeutą Integracji Sensorycznej .

Opracowała kilka autorskich ogólnorozwojowych programów edukacyjnych i wiele scenariuszy, z którymi dzieli się z rodzicami/ opiekunami dzieci dostarczając wiele pomysłów na ciekawe zabawy wspierające rozwój dziecka.

Uczestniczyła w licznych szkoleniach/ warsztatach m.in.

 

1.Warsztat o „stawianiu granic” oparty o zasady efektywnego komunikowania się w duchu porozumienia bez przemocy.

2.Warsztat o przygotowaniu i adaptacji dzieci do pójścia żłobka/ przedszkola prowadzonych przez psycholog Katarzynę Szklarczyk

4.Szkolenie „Mikro Kręgi” wspieranie dzieci w konflikcie prowadzonym przez Monikę Szczepaniak certyfikowaną trenerkę NVC

5.Szkolenie „Świat zmysłów - Twórcze zabawy   rozwijające wrażliwość zmysłową w MODN „Kangur”

6.Szkolenie z Pierwszej pomocy organizowane przez CNSR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Cud Narodzin Szkoły Rodzenia w Polsce. 7.Webinarium TUS w indywidualnej pracy Terapeutycznej

8.Webinarium TUS dla dzieci z Autyzmem i zespołem Aspergera

9.Kurs dla wychowawców kolonijnych zorganizowany przez Krakowską Szkołę Wyższą im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Prywatnie jest mamą 6 -letniego Mikołaja i 3-letniej Felicji

 

Strona stworzona w kreatorze www WebWave.