Oferta

logopeda,Neurologopeda

Zajęcia usprawniające aparat mowy i komunikację werbalną.Logopeda dąży do niwelowania różnorodnych wad i zaburzeń mowy.

Terapia Bilateralna

Pedagog terapeuta

 

Oferujemy diagnozę i terapię pedagogiczną , 

terapię ręki, terapię integracji sensorycznej,

konsultacje i porady w zakresie rozwoju i wychowania 

warsztaty dla rodziców i kadry pedagogicznej, konsultacje i porady.

psycholog

 

diagnoza i terapia psychologiczna  i psychoterapeutyczna dla dzieci i dorosłych.

Warsztaty NVC dla rodziców i dzieci 

konsultacje i porady.

zajęcia ogólnorozwojowe

 

Zajęcia ruchowe dla dzieci i dorosłych , plastyczne  i sensoplastyczne stymulujące zmysły, warsztaty kreatywne. Również zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej.

Centrum Rodziny Parasolka

Pielęgniarstwo

 

Konsultacje, porady, warsztaty dla rodziców z pielęgnacji dziecka, warsztaty dla osób mających niepełnosprawnych i przewlekle chorych członków rodziny, pierwsza pomoc. 

 

DIETETYK

Porady i konsultacje dietetyczne i psychodietetyczne dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i szkolenia dla rodziców , dzieci i placówek

Warsztaty i Szkolenia
- Pedagogiczne i z zakresu rozwoju dzieci i młodzieży

- Dla rodziców rozwodzących się 

- Dla kadry pedagogicznej i specjalistów

Strona stworzona w kreatorze www WebWave.